LEVERANCIERSMANAGEMENT AUTOMATISEREN

Voor efficiënt beheer van leveranciersrisico's en -relaties

EEN COMPLEET OVERZICHT VAN LEVERANCIERSINFORMATIE

De oplossing voor leveranciersmanagement van Esker is een aanvulling op Eskers P2P-pakket. Het helpt hedendaagse bedrijven bij het beheren van leveranciersinformatie en de automatisering van processen in de complete leveringsketen. Met de 360 graden-weergave van leveranciersinformatie kan uw organisatie compliance doeltreffend beheren, risico verlagen, volledige zichtbaarheid over het proces verkrijgen en de werkbelasting voor de P2P-afdeling verminderen.

 • Selfservice leveranciersportaal
  Verzamel gegevens en juridische documenten van leveranciers rechtstreeks via het selfservice portaal. Bovendien kunnen leveranciers altijd gemakkelijk hun informatie updaten.
 • Dashboard & analyses
  Intelligente dashboards bieden specialisten bij Crediteuren een helicopterview over leveranciersinformatie, terwijl alle modificaties en maatregelen worden geregistreerd en statussen worden bijgewerkt.
 • Registratieformulier voor leveranciers
  Met het registratieformulier voor leveranciers van Esker kan alle informatie gemakkelijk worden geverifieerd en kunnen, dankzij duidelijke indicatoren, wijzigingen of fouten snel worden opgespoord.
 • Systeemintegratie
  De oplossing van Esker kan met iedere ERP kan worden geïntegreerd. Hierdoor wordt verzekerd dat verzamelde gegevens worden gesynchroniseerd met de leveranciersstamgegevens in het ERP en dat er geen dubbele leveranciersrecords worden aangemaakt.
“Een uitgebreid beleid voor leveranciersmanagement speelt een belangrijke rol in het succes van onze organisatie. Esker heeft ons inzicht geboden in de activiteiten van al onze leveranciers en verzekert dat processen nauwkeurige informatie hebben over  leveranciers-, risico- en prestatiegegevens”​
Director, Shared Services Center Manager │ Lapeyre

WAAROM LEVERANCIERSMANAGEMENT AUTOMATISEREN MET ESKER?

 • Persona Block Icon: 
  Persona Block Title: 

  ONBOARDING VERSNELLEN

  Persona Block Text: 

  van nieuwe leveranciers met herinneringen die automatisch naar leveranciers worden verzonden om hun informatie te updaten.

 • Persona Block Icon: 
  Persona Block Title: 

  LEVERANCIERSPARTICIPATIE STIMULEREN

  Persona Block Text: 

  met een gebruiksvriendelijk selfservice portaal voor leveranciers, waardoor ze snel hun informatie kunnen invullen en indienen.

 • Persona Block Icon: 
  Persona Block Title: 

  ZICHTBAARHEID VERKRIJGEN

  Persona Block Text: 

  in iedere stap van het onboarding- en goedkeuringsproces voor leveranciers via intelligente en intuïtieve dashboards.

 • Persona Block Icon: 
  Persona Block Title: 

  PROCES-COMPLIANCE & BUSINESSBESCHERMING VERHOGEN

  Persona Block Text: 

  door te verifiëren of alle leveranciersinformatie correct is en of er wordt voldaan aan financiële & compliance-voorschriften.

GEMAKKELIJK CONTRACTVERLENGINGEN EN -HERZIENINGEN BEHEREN

Contracten zijn de hoeksteen van alle zakelijke activiteiten en toch zijn contractvormingsprocessen vaak inefficiënt en eenzijdig, wat de omzet en uw onderneming in gevaar brengt. Wanneer u automatiseert met Esker kunt u contractlevenscycli doeltreffend beheren en mist u nooit contractverlengingsdata dankzij dashboards en analyses, verslaglegging en elektronische meldingen. Een gecentraliseerde contractopslag verzekert ook dat het proces op alle afdelingen uniform verloopt.

Want to Drive Business Growth?

Download the IOFM report now and discover how automating supplier onboarding and management can create a process more efficient.

EFFICIENCY & SAMENWERKING IN DE COMPLETE P2P-CYCLUS

Leveranciersmanagement is slechts één onderdeel van uw P2P-proces. Daarom omspant het geautomatiseerde platform van Esker de complete P2P-cyclus — van inkoop en crediteuren tot uitgavenmanagement en meer — waardoor de hoognodige uniformiteit, efficiency en transparantie tot alle financiële activiteiten doordringt en ondernemingen worden geholpen om de wijze te transformeren, waarop ze inkopen, boeken en betalen.

 

VRAGEN STAAT VRIJ

Vragen over de oplossing voor leveranciersmanagement van Esker?
Laten we erover praten!

You’re in good company. Explore some of the other companies and AP leaders that have benefited from automating their processes with Esker.
No Results Found.

Onze partners

 • Coming Soon
Top