DE OVERGANG NAAR EEN
UITSTOOTARME ECONOMIE ONDERSTEUNEN


De ecologische voetafdruk van Esker beheren en verminderen

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN ESKER

Esker zet zich sterk in om de ecologische voetafdruk van de bedrijfsactiviteiten te verkleinen. Esker heeft in 2018 in Frankrijk processen opgezet om zijn koolstofuitstoot te bepalen, en heeft deze inmiddels op alle locaties wereldwijd geïmplementeerd. Met behulp van de conclusies van onze jaarlijkse energieprestatieverslagen kunnen we nieuwe manieren vinden om onze uitstoot verder te verminderen.

Totale CO₂-uitstoot (2021): 4 409 t.CO₂.e

 

Scope 1
212 t.CO2.e
Scope 2
686 t.CO2.e
Scope 3
3 510 t.CO2.e

 

ISO-CERTIFICERING

Beide Esker-vestigingen in Frankrijk, Villeurbanne en Décines, zijn gecertificeerd volgens ISO 14001. Deze norm schept een kader voor onze milieuprestaties en stelt ons in staat onze ecologische voetafdruk consequent te verkleinen.

Esker office

 

REFOREST’ACTION

Het herplanten van vele verschillende boomsoorten is één van de pijlers van de strategie om koolstofemissies uit de atmosfeer te verwijderen en de biodiversiteit te beschermen. Reforest'Action is een non-profitorganisatie die hiervoor een unieke aanpak hanteert, die ze crowdplanting noemen. Met steun van Esker heeft de organisatie sinds 2019 meer dan 29.250 bomen geplant in India, Peru, Haïti en Tanzania.

REFOREST’ACTION

DE ECOLOGISCHE IMPACT VAN DIGITALE TECHNOLOGIE

DATACENTERS EN ENERGIEZUINIGHEID

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, kiest Esker waar mogelijk voor milieuvriendelijke leveranciers. Zo worden alle nieuwe klanten van Esker standaard gehost op Microsoft Azure, dat voor een aanzienlijk deel van zijn datacenters energie uit hernieuwbare bronnen gebruikt. Ook baseert Azure zijn prijzen op het daadwerkelijke gebruik van serverbronnen, wat een lagere consumptie aanmoedigt.

 

 

VERANTWOORDE PRODUCTONTWIKKELING

Esker garandeert dat zijn R&D-teams aandacht hebben voor de digitale voetafdruk van softwareoperaties, door geoptimaliseerde diensten en energiezuinigheid direct vanaf de basis in te bouwen in zijn oplossingen. Ook organiseert Esker regelmatig interne conferenties over de uitdagingen van digitale soberheid, onder leiding van de oprichter van GreenIT.fr.

eco diagram pad

LEVENSCYCLUS VAN IT-APPARATUUR

Esker streeft ernaar de levenscyclus van IT-apparatuur en elektronische apparaten die eigendom zijn van het bedrijf zoveel mogelijk te verlengen. Hiervoor werken we met intern onderhoud, ondersteuning door leveranciers of programma's om apparatuur aan te laten kopen door medewerkers, in ruil voor donaties aan goede doelen van hun keuze.

environmentally responsible repair

DE ECOLOGISCHE IMPACT VAN DE TECHNOLOGIEËN VAN ESKER

De oplossingen voor cloudautomatisering van Esker verminderen het gebruik van papier en van IT-hardware, wat zorgt voor een lagere CO₂-uitstoot.*

  • Minder papier
  • Minder apparatuur
  • Minder CO₂

*Bron: The carbon benefits of cloud computing: A study on the Microsoft Cloud in partnership with WSP. 2020. Microsoft.

DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Esker ondersteunt het streven naar een zero-waste economie, onder andere met voorlichting via interne workshops en door op alle locaties passende containers aan te bieden voor afvalscheiding en recycling.

 

Afvalrecycling in
mailproductievestigingen:
100% (Frankrijk), 75% (VS)

Workshops om de ecologische
voetafdruk te verkleinen

Recyclingcontainers
op alle locaties

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
100% gerecycled

MOBILITEIT & ZAKENREIZEN

Esker moedigt het gebruik van milieuvriendelijkere vervoersmiddelen op verschillende manieren aan: een elektrisch wagenpark, stallingen voor fietsen en scooters, kilometervergoedingen voor fietsgebruik en vergoedingen voor het openbaar vervoer.

  • 54% van de voertuigen in het bedrijfswagenpark is elektrisch of hybride
  • 94% van de medewerkers maakt gebruik van mogelijkheden om op afstand te werken
  • 43% van de medewerkers gebruikt vervoersmiddelen met een lage uitstoot voor hun woon-werkverkeer
walk downstairs

MEER INFORMATIE OVER DE BELOFTES VAN ESKER

VRAGEN STAAT VRIJ

Vragen? Opmerkingen? Wij helpen u graag.

You’re in good company. Explore some of the other companies and AP leaders that have benefited from automating their processes with Esker.
No Results Found.

Onze partners

  • Coming Soon
Top